article

วันทนา – มาด้วยรัก

ขอบคุณยิ่งต่อผู้มาเยือนล้านนาเทวาลัย ในวัน อมฤตโชค ประดาเพื่อนแก้ว แพงพัน ที่มาชุมนุมกัน นักล้ำ นักเหลือ และผู้ส่งความทางเฟสมากมาย

 

ตามปรกติ มิเคยสนใจ ‘งานวันเกิด’

หากปีนี้ อาจารย์ วิลักษณ์ กับ คุณน้อย อัญชลี ศรีป่าซาง

อ้างว่าเราเป็น ‘คนเถ้าคนเถิบ’ คือแก่แล้ว  (จะอยู่จัดวันเกิดสักกี่วัน)

ฉะนั้นเราก็ยอมปล่อยให้เขาทำกันไป (ธุระอะไรคนเถ้าจะเหน็ดเหนื่อย)

ไม่รู้จริงๆ จนได้เห็นพร้อมกับคนมางานว่า

เขาจัดงานได้ งาม คนฟ้อนก็มาจากคนที่ร่างแค้วเอวกลมที่เคยชมชื่น

คนฟ้อนดาบ คือ คนที่เคยแสดง แหล่งให้คนชม ที่น่าน

คนจัดงาน ‘รู้ใจ’ ว่าเปิงใจสิ่งใด (ฝีมือดนตรี คุ้นหู จำได้ว่า ใครบ้าง)

ขอขอบคุณหลายนะเจ้า

 

ขอบคุณที่สุดคือ ‘นางรอมแพง’ และ ไอ่นาย. ที่อุตสาห์ไปงาน พร้อมดอกเก็ดถวา ที่ชอบนักมาส่งให้ ‘เก็บดอกไม้จากบ้าน มาใส่พานถวายเทพ’ ทุกดอกที่หอบใส่อ้อมมือมา

 

ตอนเย็นย่ำ หายแส๊บหายสอยกันหมด

เราไปแตะกลีบ อุ่นอายละไอรัก เก็บจารจำไว้

จะบอกอะไรให้ ได้มากกว่านี้อีกเน้อ

 

ขอบคุณมิตรเก่า ที่พบกันตั้งแต่เริ่มมาเป็น ‘ชาวล้านนา’ คนเขียนแบบเทวาลัย ให้เราพักพิง คนแต่งเฮือนให้งามก้านกุ่ง คน ‘เยิรเงาสลัว’ และแฝงอยู่ในเงานั้น ตึงหมู่ตึงมวล กล่าวมิหมด

 

เงินคำกำแก้ว บ่มีค่า

เท่าใจ๋ฮักที่นำมาวางมอบให้

จักจรดจารจำไว้เนื้อใจ

ยามวันวายจะทอดร่าง ณ ล้านนา

 

ด้วยรักด้วยศรัทธาต่อกัน
उมยันติ่/