Your address will show here +12 34 56 78
Welcome to

Lanna Devalai

  • Text Hover
Introduction

อวันติ สวรา ล้านนาเทวาลัย

  • Text Hover

เทวาลัย คือที่ประทับของเทพ ล้านนาเทวาลัย คือ เทวาลัย ณ ดินแดนล้านนา ที่เชียงใหม่
แต่ชื่อ “อวันติ สวรา” เป็นชื่อเทวาลัยเก่าแก่โบราณ


ณ ล้านนาเทวาลัย จะเป็นส่วนที่ประทับของหมู่เทพ เรียก อวันติ สวรา กับ หอสัตยาธิษฐาน เป็นหอพระ
สำหรับขึ้นไปอธิษฐานขอพรพระมีบรรณาลัย คือ หอพระเวทและหอสมุด กับร้าน ยอดศิริ จัดจำหน่ายน้ำมันหอม เทียนหอม สำหรับบูชาประจำแต่ละพระองค์


สถานที่สงบและศักดิ์สิทธิ์ แห่งดินแดนสารภี เป็นที่พักของคุณทมยันตี
ที่ทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ฟรีเปิดบริการทุกวัน

  • "ถ้าคุณรักอะไรสักอย่าง คุณต้องเอาไว้ให้ดีที่สุด"

    เหตุผลในการตั้งล้านนาเทวาลัย- คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ (ทมยันตี)
Lanna Devalai Update

Event & News from Lanna Devalai

  • Text Hover

ช่องทางรับข่าวสารกิจกรรม รูปภาพจากงานพิธีและบทความสาระที่น่าสนใจต่างๆจาก ล้านนาเทวาลัย สำหรับผู้ที่สนใจ

ข่าวสารและกิจกรรม

Gallery

บทความและสาระน่ารู้

Map

1. บานทวาร มูลธาร ล้านนาเทวาลัย

2. หอกลาง อวันติ สวรา เป็นที่ประดิษฐานองค์เทพในศาสนาฮินดู องค์ประธานได้แก่ พระศิวะ และ พระวิษณุ ซึ่งจะรวมเรียกกันว่า พระหริหร (หริ – หระ)

3. หอบรรณาลัย โดยทั่วไปหมายถึงห้องสมุด เป็นอาคารห้องทำงานสำหรับแต่งหนังสือของคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ นามปากกา ทมยันตี

4. หอสัตยาธิษฐาน เป็นอาคารประดิษฐานพระพุทธรูป

5. ร้านยอดศิริ เป็นห้องขายของที่ระลึก ทั้งเครื่องหอมสำหรับบูชาองค์เทพ ที่มีกลิ่นหอมเฉพาะ ภายใต้แบรนด์ SAVARA และยังจำหน่ายหนังสือที่ประพันธ์โดยคุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์ ทุกเล่ม จากสำนักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม

Subscribe

Subscribe เพื่อสะดวกในการติดตามและรับข่าวสารต่างๆของล้านนาเทวาลัย

  • Text Hover
Opening Hours

Opens daily from 09.00 a.m. to 05.00 p.m.
For more information, please contact: +66(0) 8 2589 8575