article

ศรีจักรา

 

                            คือยันตร์รูปสามเหลี่ยม ซ่อนกลับหัวกลับหาง          ถ้าดูแค่ภาพนี้นึกออกไหม ภาพอะไร ก็ภาพพีระมิดของอียิปต์ไง ถ้าทางฮินดู จะหมายถึงพระตรีมูรติ คือ พระพรหม พระวิษณุ พระศิวะ
                                             
                          ทั้งสามพระองค์รวมเป็น ‘พระตรีมูรติ’ จะหมุนเวียนกันปกครองจักรวาล หมุนตามเข็มนาฬิกา จากยุคพรหมาถึงยุคพระศิวะขึ้นปกครอง และบัดนี้ พระนารายณ์ขึ้นตำแหน่งสูงสุดแทน แปลว่าเป็นยุคแห่งการกวาดล้างทำลาย สีผิวของพระนารายณ์จะแปรจากเหลืองทองเป็นคำ

คิดเล่นๆก็ได้ ยุคนี้ทำไมเป็น กาลกาลียุค (กาละ -เวลา)

และทำไมพบ มวลสารมืด พลังงานมืดมากขึ้น

เมื่อหมุน  ซ้อนกัน จะเป็นดาวหกแฉก ในวงกลมของวัฏจักร ถ้าเป็นทางยุโรปจะเรียกดาวแห่งโซโลมอน หรือ ดาวแห่งเดวิด

และแม้แต่ผลึกแท่งแก้ว ปลายแหลม รูปทรงเขาพระสุเมร ก็คือ เครื่องราง ที่จะไม่กล่าวถึง เพราะจะเล่าถึงยันตร์ศรีจักระ ที่สามเหลี่ยมซ้อนกันเป็น 12 แฉก 16 แฉก บางยันตร์เก่าแก่มากๆ

สามเหลี่ยมจะซ้อนกัน ละเอียดยิบ

กิ่งกลางมี พินทุ

นึกออกไหม ก็ภาพ ‘ดอกบัวพันกลีบ’

จุดสหัสราระ กลางกระหม่อม

ทางเดินของ กุณฑาลินี ไฟศักดิ์สิทธิ์กลางกระดูกสันหลังไง

ยันตร์แบบนี้จึงเรียก ‘ยันตร์ศรีจักรามหาจักรวาล’

ทางพุทธมหายานของทิเบต แม้แต่ ภูฎาน มียันตร์แห่ง พุทธเกษตร คือ มันดารา เราเคยนำมาจากภูฎาน (หมดแล้ว) คนได้ไปขอให้บูชาให้ดี เพราะนอกจากเป็นดินแดน พุทธเกษตร ยังแทนค่าของ ‘การตกผลึก’ แห่งพลังงาน เพิ่งคิดออกกันละซิ.. เสียดาย ไม่ได้แบ่ง มันดารา ไว้.

คิดว่า จะจำลอง ศรีจักรามหายันตร์

ในพิธี ‘ศิวาราตรี’ ปี 64

อยากได้ก็รอก่อน เพราะ ไม่กล้าทำเล่นๆ

เคยคิดไหมว่า เครื่องหมายทางการแพทย์ รูปงู 2 ตัว พันกับไม้เท้า ก็คือ เครื่องราง

คุณแพทย์หมอ ทั้งหลายที่ปฏิเสธเครื่องราง ยาไทย ว่างมงาย

ขอเรียนด้วยความเคารพสุดยอดคอนโด (สูงกว่ายอดไม้)

ว่า ‘ท่านใช้เครื่องราง’ อยู่นะ

แล้วจะเล่า

วิม-ลา.