article

วันสงกรานต์

ปีนี้เดิมตั้งใจว่า จะอัญเชิญ ‘พระพุทธรูปองค์สำคัญ’ สององค์ คือ พระนิรันตราย และพระไพรีพินาศ ลงมาจาก หอสัตยาอธิษฐาน เพื่อตั้งพิธีให้ ผู้มาเทวาลัย ได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

แล้ว ‘คุณโค’ ก็ขวิดอีกรอบ
การเดินทาง ต้องไม่สะดวกแน่ๆ
และไม่สมควรเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

ฉนั้นหากถ้าใครต้องการถวายน้ำสรง ก็ใช้ ‘วิธีเก่าของเรา’ คือฝากรายชื่อมาทางเทวาลัย ทางเทวาลัยจะถวายน้ำสรงแทนให้ พร้อมถวายรายชื่อ

พระพุทธรูปเก่าสององค์นั้น
มีอิทธิตามพระนามท่าน

และทางพญาวัดแห่งน่าน ที่เป็นเจ้าของตำรับ ‘ แมลงภู่ ’ และเสาโบราณทางเข้าโบสถ์เก่าแก่มีภาพสลักแมลงภู่ (หลายคนไปดูมาแล้ว) เวลาเราจะทำพิธีปลุกเสกแมลงภู่ ต้องไปที่วัดพญาวัดทุกครั้ง ท่านอาจารย์วัดนี้ มีเทียนมหามงคล ตามที่ท่านอธิบายมาดังนี้ ฉะนั้นใครต้องการบูชาก็แจ้งไป ทางเทวาลัยได้จ้ะ

เทียนมหามงคล ๓ เล่ม ๑ ชุด
ประกอบด้วย
๑ เทียนพระเจ้าหลีกเคราะห์
๒ เทียนรับโชค
๓ สืบชะตา

เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนแต่โบราณว่า เมื่อถึงวันเกิด เมื่อรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ธาตุ ๔ มาไม่สมบูรณ์ ถูกทำนายทายทักจากมดหมอว่า พระศุกร์เข้าพระเสาแทรก ชะตาตกตัวเปล่าตาศูนย์ ขาดสองชั้นสามชั้น เทวดาตัวปาปะเคราะห์มาบีบเบียน พ่อเกิดแม่ซื้อไม่รัก ทำให้จิตตกแล้ว มักจะเข้าหา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องค์เจ้า พ่อน้อยพ่อหนานอาจารย์ ผู้ทรงตำราวิทยาคม มีปั๊บสาลานเก่า ที่มีตำราโป่งยันต์เทียน บูชา ขอให้ท่านทำเทียนให้ เพื่อเกิดผล เกิดความสวัสดี หรือตามที่ประสงค์ให้เป็นไปตามที่ใจผู้เป็นเจ้าของเทียนนั้นอยากจุด ซึ่งมีตำรา มากกว่า ๑๐๘ ขอให้ท่านทำเทียนให้ แล้วใส่ขันตั้งกำนล ทั้งในการเริ่มต้นใหม่ ปีใหม่ ศกใหม่ วันตรุษวันสารทสงกรานต์ ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ก็มักจะนิยมบูชาเทียนนี้ เพื่อให้สำเร็จดังที่ตนมุ่งหวัง เทียนทั้ง ๓ เล่มนี้เป็นตำรา ของวัดพญาวัด ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพจารย์ โดยมีโป่งไส้เทียนมีชื่อและผลประสงค์ ตามที่กล่าวมาแล้ว จุดในวันเกิด ของตน หรือวันที่ครูบาอาจารย์กำหนด วันดี วันทูน วันที่เหมาะสม จุดต่อหน้าพระ เทวดา ฟ้าดิน ที่เคารพท่านเป็นสักขีพยานบอกพระแม่ธรณี ส่งไปถึงเทวดาชั้นต่างๆได้ตามที่ขอแล

ปีใหม่ ชีวิตใหม่เจริญยิ่งนะ

उมยันติ่/