Your address will show here +12 34 56 78
article

 

เรานั่งคอยว่า จะมีใคร ‘อยาก’ สวดมนตร์ 5 บทที่เราลองถามตอนเขียนเรื่องวันสงกรานต์

มนตราที่พระพุทธองค์ สวดคราเกิดโรคระบาดใหญ่ ณ กรุงไพศาลี

โรคระบาดครานั้น ทำให้ศพกองเกลื่อนกรุง

เหมือนอินเดียขณะนี้ ศพกองเกลื่อนข้างถนน

หากกล่าวกันว่า เมื่อพระพุทธองค์ ทรงให้พระอานนท์ ไปสวดบท ‘รัตนสูตร’ และเมื่อพระพุทธองค์ย่างพระบาทสู่กรุงเวสาลี  ฝนโบกขรพรรษ ก็ตกลงมา

โบกขร ภาษา บาลี แปลว่า ใบบัว

โปษธร ทางไทยใช้ คำนี้ ก็มี ,พรรษ,วัสสี คือฝน

ปุษกร ภาษาสันสกฤต

ฝนโบกขรพรรษ เสมือนฝนตกลงบนใบบัว ใครต้องการให้เปียกก็เปียก ไม่ต้องการเปียกก็จะไม่เปียก ฝนนี้คงทำให้น้ำท่วมเมือง พาซากศพลงแม่น้ำคงคาหมด โรคระบาดหายไป (บ้านเมืองสะอาด เรามาทำความสะอาดบ้านเมืองล้างโรคกันไหม ไม่ใช่แค่ฉีดๆ พ่นๆ ก็พอ)

ระหว่าง (เล่นตัว) รอฟังว่า ใครอยากสวดมนตร์บทนี้บ้าง

จึงลองเล่นมือถือ แล้วก็ชะงัก ยูทูปเล่าถึงเรื่องนี้แล้ว

แปลว่า รู้กันแล้ว

รู้แล้ว สวดหรือยัง?

อย่านึกว่า มนตรา (เราเรียก ธารณี ) งมงาย จำได้ไหมนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเคยพิสูจน์แล้วว่า

น้ำที่ ‘ได้ยิน’ บทสวดมนตร์ (น้ำมนตร์ในโบสถ์)

อณูจะเรียงกันสวย คล้ายรูปโบสถ์

โลกมีน้ำ 70 เปอร์เซ็นต์ ร่างกายเรามีน้ำ 70 เปอร์เซ็นต์ และสมองเราเรียงตัวแบบจักรวาล

เราคือโลก

อยากให้ โรค – โลก สงบ ศานติ ทำไมไม่ช่วยกันสวดมนตร์ มนตร์ (ธารณี) ที่เราบอกไว้มีในหนังสือสวดมนตร์ (เราใช้ฉบับของ วัดบวรนิเวศ)

ขอร้องละ อยู่บ้านใครบ้านมันน่ะดีแล้ว

หาเวลา เช้า – ก่อนนอน หรือตอนว่าง สวดมนตร์บ้าง

ถ้าทุกวัน เวลาทำวัตรเช้า – เย็น ต่อด้วยบทสวดมนตร์ 5 บทได้ไหม (ทุกวัดรู้เรื่องนี้)

(ไม่ยาวหรอก เปิดบทสวดมนตร์สวดเถอะ)

ด้วย‘จิต’ อันมีพลังยิ่งใหญ่ จะปลอดจาก ‘โรค’

(กำลังเล่าเรื่องสมุนไพร เขียนยังไม่จบเลย

โดยทีแรกไม่คิดว่า สมุนไพรจากพระแม่ธรณี จะดีที่สุด)

สวดมนตร์เสียนะ รัตนสูตรบทเดียวก็ได้

เป็นครั้งแรกที่ขอร้องให้เชื่อ – ศรัทธาในพระพุทธองค์

วิม-ลา

 

0

article

เคยเล่าแล้วว่า ในปีพ.ศ. 2063. มีเรื่องเล่าถึงกัปป์พินาศ และมีการสวดมนตร์จาก ‘เจ็ดตำนาน’ ห้าบท ถือกันว่า เป็นการ ‘แก้’

ในปีนี้  2564 จะนับว่า 500 ปีก็คงได้

เพราะความวุ่นวายต่างๆ เกิดขึ้นจากปี 63 แล้ว

ฉนั้นจะว่า ‘งมงาย’ ก็คงไม่ได้อีกเพราะเล่ากันมาเมื่อ 500 ปีแล้ว บทสวดมนตร์ทั้ง 5 บท

คือ                                รัตนสูตร

ธชัคคสูตร

ขันธปริตร (ปะ-ริด)

โมรปริตร

อาฏานาฏิยปริตร

ฉนั้นในวันนี้ (13 เมษายน) วัน สํกรานติ ที่ทั้งทางไทย ฮินดู (เทพ) จะตรงกันพอดีทุกปีทางเทวาลัย จึงสวดมนตร์ตามตำนาน เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ์คุ้มครองทุกคน รวมทั้งรายชื่อที่ถือไว้ในมือด้วย

สำหรับ เทียนจาก วัดพญาวัด ของน่าน หมดแล้ว และจุดให้แล้ว เป็นลำดับจากวันที่ 13 -15 เมษายน เป็นการ ‘แก้’ ตามตำรับโบราณ จะบอกคร่าวๆก่อนว่า  แต่ละบทมีความหมายทางใดบ้าง

รัตนสูตร สวดให้

ภูตประจำถิ่นใด  ประชุมในครานี้ก็ดี

ฤาประชุมในอากาศ  ขอให้ท่านจุ่งยินดี

น้อมจิต ไมตรี  ตั้งใจฟัง พุทธวจนา

อันเป็นของพระตถาคตเจ้า ประดุจรัตนะอันประเสริฐ

ธชัคคสูตร         พระพุทธองค์ประทานพระสูตรนี้ แด่พระอานนท์ โดยเหตุ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จากในกาลดึกดำบรรพ์มา

‘สงครามแห่งเทพยดากับอสูร

ได้เกิดประชิด  รณยุทธกัน’

(ตอนนี้ ใครว่าไม่จริง)

หากเทพยดา มนุษย์ หวาดสะดุ้งต่อภยันตราย

พึงแลดูชายธง (จีวร) เรานั้นเขียว

ขันธปริตร บทนี้สำหรับ พญานาค สัตว์มีเท้า และไม่มีเท้า (คนนับถือพญานาคควรสวดได้และสวดทุกวัน)

ความเป็นมิตรแห่งเรา (คือ พระพุทธองค์ และผู้สวดพระปริตร)

สู่เหล่านาค สกุลวิรูปักข์ เอราบถ ฉัพยาบุตร กัณหาโคตรมกะ

(นาคมี 4 ตระกูล รู้ไหม)

เรากำลังถวายอภิวาท พระพุทธองค์

จงอย่าได้มาเบียดเบียน

โมรปริตร เป็นคาถานกยูงทองที่ท่องเช้า – เย็น แล้วไปจากรัง จะไม่มีอันตราย

ใครท่องทุกวันออกจากบ้าน จะได้พ้นโควิด (ยกเว้นไปผับสถานที่อโคจร ไม่ใช่ โค ไม่ไป แต่ โค. ยังจร) เราจะแย่

บทนี้สวดถวายพระอาทิตย์ เราเองสวดทั้ง เช้า –เย็น แม้แต่ ฤษี พราหมณ์ ก็จะสวดตอนอาบน้ำในแม่น้ำคงคา ที่พนมมือเหนือหัว ดำจนมิด แล้วจึงขึ้นมา สวดและดำ 3 หน ทุกครั้ง

อาฏานาฏิยปริตร  เป็นบทนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า โบราณจะสวดตอนยิงปืนใหญ่วัน ตรุษ.

พอเล่ามาถึงตรงนี้ก็คง โวยวาย แล้วสวดว่ายังไงบ้าง? ก็ยั่วให้อยากรู้นี่แหละ

จะสวดไหม

ถ้าจะสวด จะเขียนพระคาถาและคำแปลให้

สวดแล้ว ไม่รู้ว่าสวดว่ากระไร สวดทำไม

รอคำตอบก่อน ค่อยบอกพระคาถา

วิม-ลา.

0

article
ปีนี้เดิมตั้งใจว่า จะอัญเชิญ ‘พระพุทธรูปองค์สำคัญ’ สององค์ คือ พระนิรันตราย และพระไพรีพินาศ ลงมาจาก หอสัตยาอธิษฐาน เพื่อตั้งพิธีให้ ผู้มาเทวาลัย ได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล

แล้ว ‘คุณโค’ ก็ขวิดอีกรอบ
การเดินทาง ต้องไม่สะดวกแน่ๆ
และไม่สมควรเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

ฉนั้นหากถ้าใครต้องการถวายน้ำสรง ก็ใช้ ‘วิธีเก่าของเรา’ คือฝากรายชื่อมาทางเทวาลัย ทางเทวาลัยจะถวายน้ำสรงแทนให้ พร้อมถวายรายชื่อ

พระพุทธรูปเก่าสององค์นั้น
มีอิทธิตามพระนามท่าน

และทางพญาวัดแห่งน่าน ที่เป็นเจ้าของตำรับ ‘ แมลงภู่ ’ และเสาโบราณทางเข้าโบสถ์เก่าแก่มีภาพสลักแมลงภู่ (หลายคนไปดูมาแล้ว) เวลาเราจะทำพิธีปลุกเสกแมลงภู่ ต้องไปที่วัดพญาวัดทุกครั้ง ท่านอาจารย์วัดนี้ มีเทียนมหามงคล ตามที่ท่านอธิบายมาดังนี้ ฉะนั้นใครต้องการบูชาก็แจ้งไป ทางเทวาลัยได้จ้ะ

เทียนมหามงคล ๓ เล่ม ๑ ชุด
ประกอบด้วย
๑ เทียนพระเจ้าหลีกเคราะห์
๒ เทียนรับโชค
๓ สืบชะตา

เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของคนแต่โบราณว่า เมื่อถึงวันเกิด เมื่อรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจ ธาตุ ๔ มาไม่สมบูรณ์ ถูกทำนายทายทักจากมดหมอว่า พระศุกร์เข้าพระเสาแทรก ชะตาตกตัวเปล่าตาศูนย์ ขาดสองชั้นสามชั้น เทวดาตัวปาปะเคราะห์มาบีบเบียน พ่อเกิดแม่ซื้อไม่รัก ทำให้จิตตกแล้ว มักจะเข้าหา ครูบาอาจารย์ พระสงฆ์องค์เจ้า พ่อน้อยพ่อหนานอาจารย์ ผู้ทรงตำราวิทยาคม มีปั๊บสาลานเก่า ที่มีตำราโป่งยันต์เทียน บูชา ขอให้ท่านทำเทียนให้ เพื่อเกิดผล เกิดความสวัสดี หรือตามที่ประสงค์ให้เป็นไปตามที่ใจผู้เป็นเจ้าของเทียนนั้นอยากจุด ซึ่งมีตำรา มากกว่า ๑๐๘ ขอให้ท่านทำเทียนให้ แล้วใส่ขันตั้งกำนล ทั้งในการเริ่มต้นใหม่ ปีใหม่ ศกใหม่ วันตรุษวันสารทสงกรานต์ ถือเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ก็มักจะนิยมบูชาเทียนนี้ เพื่อให้สำเร็จดังที่ตนมุ่งหวัง เทียนทั้ง ๓ เล่มนี้เป็นตำรา ของวัดพญาวัด ซึ่งสืบทอดมาจากบรรพจารย์ โดยมีโป่งไส้เทียนมีชื่อและผลประสงค์ ตามที่กล่าวมาแล้ว จุดในวันเกิด ของตน หรือวันที่ครูบาอาจารย์กำหนด วันดี วันทูน วันที่เหมาะสม จุดต่อหน้าพระ เทวดา ฟ้าดิน ที่เคารพท่านเป็นสักขีพยานบอกพระแม่ธรณี ส่งไปถึงเทวดาชั้นต่างๆได้ตามที่ขอแล

ปีใหม่ ชีวิตใหม่เจริญยิ่งนะ

उมยันติ่/
0