article

พรจากพระแม่คงคา

 
เคยอ่าน ‘สาส์น จากวารี’ ของ มาซารุ เอะโมโตะ เขียนไหม (Masaru Emoto.) คุณศศิธร – ศศิวิมล รัชนี่ แปล หรือเรื่อง water for life ของ ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ วรคามิน
 
ชีวิตของมนุษย์ขึ้นกับน้ำ
 
การจะมองว่า ‘มีชีวิต’ ใด อยู่ในดาวเคราะห์ดวงใด
เริ่มแรกเราต้อง มองหาน้ำ
 
ใครสนใจ ควรเริ่มหาหนังสือสองเล่มนั้นมาอ่านได้ และจะไม่เล่าถึง มหัศจรรย์ ของน้ำให้ละเอียดก่อน เพราะจะเล่าว่า พระแม่คงคาประทานพรให้แก่ ‘น้ำ’ มารักษาโรคได้อย่างไร
 
ไม่ต้องวิ่งไปหาน้ำมนตร์ จากวัด จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใด
 
เริ่มง่ายๆ ในร่างกายมนุษย์มีน้ำประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ (มันสมองก็เป็นน้ำ) ถ้าดื่มน้ำบริสุทธิ์ น้ำจะขับของเสียออกทางปัสสาวะ
 
น้ำบริสุทธิ์มี ‘อำนาจ’ ไม่ต้องหาน้ำแร่ น้ำศักดิ์สิทธิ์ จากบ่อไหน
เอาน้ำดื่มใส่แก้ว นั่งมอง คุณจะเห็นน้ำ (ยามต้องแสงสว่าง) เป็นประกายคล้ายเพชร
ในประกายเพชร มอง..น้ำจะมีสีคล้ายสีน้ำทะเล (เทอร์คอยซ์) อ่อนๆ มองให้ติดตาก่อนดื่ม
คุณจงดื่มน้ำ ที่เสกเอง ดื่มเอง อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว
(อย่าดื่มทีละมากๆ คุณไม่ใช่โอ่ง)
 
ทุกครั้งที่ปัสสาวะ กลับออกมาดื่มน้ำ 1 แก้ว (น้ำธรรมดา ไม่ใช่น้ำเย็น น้ำร้อน) ระหว่าง ‘ดื่ม’ วาดมโนภาพว่า น้ำสีเทอร์คอยซ์ ประกายเพชร กำลังไหลเข้าตัวคุณ น้ำทิพย์ (ของคุณ) กำลังไล่พิษร้ายจากร่างกาย
 
น้ำทิพย์ของคุณ จะอยู่ในตัวคุณ
ร่างของคุณมีแต่น้ำสีเทอร์คอยซ์จางๆ มีประกายเพชร
‘สร้างความคิด’ จนเป็นรูป (จิตสร้างรูป)
น้ำในร่างกายจะปรับรูปของผลึก นั่นคือ พลังรักษาโรคด้วยตนเอง
 
ไวรัส ให้เล็กที่สุด ยังสลายด้วยละอองน้ำ (เรื่องมันยาว แต่จริง)
และถ้าคุณมีพลอย ทัวร์มารีน จงแช่น้ำกิน (คุณหมอสมศักดิ์บอก)
ทั้งหมดคือ ‘พรจากพระแม่คงคา’
(ลองหาหนังสืออ่าน หรือจะคอยให้เล่าให้ฟัง)
เราเกิดจากน้ำ แม้ยามปฏิสนธิ ยังมากับน้ำคร่ำ
เราเป็นมนุษย์น้ำ ลองใช้น้ำสะอาดรักษาตัว (น้ำถ่ายความร้อนจากพิษไข้ด้วย)
 
พรจากพระแม่คงคา
เป็นดังนี้
โอม คงคาธร นมัช
 
วิม-ลา.