article

พุทธมนตร์ – น้ำมนตร์

อย่าใจร้อนซิ พอบอกว่า น้ำมนตร์ ทำเอง เสกเอง กินเอง. ได้ ก็เร่ง ‘อยาก’ รู้ละว่า ..แล้วทำยังไง ที่เขียนอธิบายถึง ‘พลังภายใน’ ของตัวเอง ก็เพื่อให้รู้ว่า ‘มีจริง’ เมื่อรู้ จะเชื่อมั่น

คุณศรัทธา ภายนอก มามากแล้ว

จงศรัทธา ภายใน ของตัวเองบ้าง

มนุษย์มีสัญชาตญาณอยู่สองประการ คือสัญชาตญาณแห่งการอยู่รอด ก่อให้เกิดวิวัฒนาการ

เชื่อเถอะ เราจะมีวัคซีน สู้มันได้

และก็เชื่อเถอะ เชื้อทั้งหลายมันก็จะวิวัฒนาตัวเอง สู้กับมนุษย์จนได้

เชื้อเก่าๆ ที่เราคิดว่า มันสูญหายไปแล้ว จะกลับมาใหม่ แรงกว่าเดิม (ตอนนี้ วัณโรคไง)

โลกจะผลิตโรค ทำสงครามกับมนุษย์ต่อไป

            วันนี้เราจะรีบๆผ่านพลังอื่นๆมาจากไหน คุณ – โทษ อย่างไรไปก่อน เพราะจะเล่าเฉพาะที่ มนุษย์ใจร้อน. อยากทราบแค่เราจะเสกน้ำมนตร์เองอย่างไร เพราะน้ำที่บริสุทธิ์ ไม่ปนเปื้อนเท่านั้น จะทำให้ผนึกงดงาม มีพลังได้

            พลังศักย์ คือพลังสถิตย์ ณ. ภาวะคงที่ ได้สมดุล มนุษย์เองประกอบด้วยน้ำ 70% ถ้าลดความเร่าร้อนของจิตลง น้ำในร่าง โมเลกุลจะเป็นระเบียบ เรียงขั้ว ไม่ปั่นป่วน (Chaos) ร่างกายจะแผ่ Aura. ออกมาสว่าง

                                    นี่ไงพลังที่แผ่บังคับ โมเลกุลของน้ำ

ถ้าดื่มน้ำที่มีโมเลกุลเช่นนี้ จะเหนี่ยวนำน้ำในร่างกายให้มีระเบียบด้วย

พิษ. ส่วนใหญ่จะมีพลังลบ จะถูกขจัดด้วยพลังบวก ให้เป็นกลาง

            พลังจลน์ ขณะมนุษย์มีอำนาจสูงสุดด้วยพลังศักย์ มนุษย์จะเติบโต เคลื่อนไหว (นับจากเซลล์เป็นต้นไป.)

พลังการเคลื่อนไหว คือพลังจลน์ ฉะนั้นถ้ามนุษย์มีพลังศักย์สูง จะให้พลังจลน์ดีขึ้น

                                    ยิ่งพลังจิตดี พลังกายย่อมดี

            รู้ย่อๆดังนี้ก่อน ต่อไปเราจะได้รู้ว่า ‘อำนาจใจ’ จากมนตรา. ทำไมใช้ได้

                                    พลังใจ มีอำนาจมากที่สุดใน จักรวาล

                                    มวลพลังเป็นศูนย์รวมในใจมนุษย์ ที่สามารถดึงออกมาใช้ได้

พระพุทธองค์รับสั่งว่า..ธาตุอันไม่งาม หากอยู่กับผู้ชำนาญจากใจ

จะทำให้ธาตุนั้นงามก็ได้..

ฉะนั้นตอนพระสวดมนต์ ทั้งประเทศ’ ขอให้เอา แพ็คน้ำ ไปตั้ง หน้า ที.วี. ก็ได้ หลายๆครั้งนะ เพราะน้ำจะค่อยๆเรียงโมเลกุล

            มาซารุ เอะโมโตะ บอกว่า เสียงสวดมนตร์ จากผู้ชำนาญทางใจ

                        จะทำให้น้ำเรียงอณูงดงาม 

            และถ้าคุณ. ทำสมาธิ สวดมนตร์อย่างศรัทธา เชื่อมั่นให้แน่วแน่

                        จะศาสนาใด ขอให้เพียงเชื่อมั่น แน่วแน่

                        คุณจะ ‘ทำน้ำมนตร์’ กิน – อาบ เองได้

            โดยเฉพาะขอร้อง..น้ำของคุณต้องสะอาด เพราะกินได้โดยปราศจากเชื้อใดๆ อาบ..คือการสัมผัสผิวหนังซึ่งเป็นรู. เชื้อที่แปดเปื้อนจะแทรกซึมได้ (อย่าขวดขวายวิ่งหาน้ำมนตร์ 9.วัดเลย รู้หรือจะไม่มีเชื้อติดมา)

                                    ทำเอง เสกเอง กินเอง!

วิม-ลา