article

เทศกาลเทพในอินเดีย ราวีทัส ชัยนติ (RAVIDASYAYANTI.)

เทศกาลเทพในอินเดีย
ราวีทัส ชัยนติ (RAVIDASYAYANTI)
.
ท่านเป็นคุรุที่มีชื่อเสียง หากท่านมิได้กำเนิดเป็นพราหมณ์ ตำราบอกว่าถือกำหนดจากวรรณะต่ำสุด ซึ่งก็น่าจะเป็น ศูทร โดยปกติวรรณะนี้ไม่เคยได้รับการยกย่อง แต่อินเดียเคยมีประธานาธิบดีระดับด็อกเตอร์ ในวรรณะศูทร แสดงว่าระยะหลังๆ อินเดียยอมรับระบบการศึกษามากขึ้น
.
ที่น่าประทับใจคือ เราจะเห็นภาพครูตามโรงเรียน
นำลูกศิษย์มาสอนภายใต้ร่มไม้ แบบเดียวกับฤษีเคยใช้ในสมัยโบราณ
อาจจะเพราะอินเดียยังมีต้นไม้ใหม่มาก
ใต้ร่มไม้อากาศโปร่ง และได้ออกซิเจนเย่น
(ขณะนี้โรงเรียน และวัดไทย ตัดต้นไม้ เทคอนกรีตหมด ทำให้ร้อน คงจะต้องบังคับกระมัง ให้โรงเรียน และวัด ทำลานดอกพิกุลแบบเก่า)
.
คำว่า ราวี หรือ ราวิ เป็น รวิวาร (RAVIVAR) คือ วันอาทิตย์
คำว่า ทส ใน สํ มี ทรรศน ที่ไทยใช้ ทัศน คือ เห็น ดู
คำว่า ชัยนติ ใน สํ คือ ชยนฺต แปลว่า วันดาวโรหิณี ขึ้นเวลาเที่ยงคืน
ดาวโรหิณี เป็นดาวนักกษัตร หมู่ที่สี่ มีห้าดาว , เป็นชายาองค์ที่พระจันทร์รักที่สุด
.
ในตำราบอกแต่ชื่อ กับคุณสมบัติ ว่าท่านเป็นฤษีแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ได้ ฉลาดรอบรู้ในวิทยาการต่างๆ ท่านจะทำสมาธิ สวดมนตร์ สรรเสริญเทพเจ้าอยู่ริมแม่น้ำคงคา
.
อาชีพของท่านยามว่างดี เป็นช่างรองเท้า
แต่ไม่บอก วัน – เวลา ที่บูชา
จึงสรุปได้ว่า วันอาทิตย์ใดที่ดาวโรหิณีขึ้นเวลาเที่ยงคืน
ก็วันนั้นแหละ บูชาท่าน
.
กับมีอีกข้อ คือ
ชยนฺติ เป็นวันแรม 8 ค่ำ ของเดือน ศรวัณ
แต่เดือน ศรวัณ คือกรกฎา – สิงหา ก็เป็นวันของพระกฤษณะ
.
จึงสรุปอีกครั้ง วันอาทิตย์ ที่ดาวโรหิณี ขึ้นเที่ยงคืน
ถ้าดูดาวไม่เป็น วันอาทิตย์ มฆะ ก็บูชาท่านไปเหอะ แต่ต้องบูชาพระวิษณุเทพด้วยเพราะ ฤษี คาวีทรัสท่านเป็นชาว อารยัน คือพวกบูชาพระนารายณ์
ถ้าบูชาแล้วจะเรียนหนังสือเก่ง
.
เข้ามหาวิทยาลัยได้ แต่จะเป็นช่างทำรองเท้าไหม
เลือกเอานะโยม
.
วิม-ลา.