article

อักกะตัชชารี

 

คำนี้ในพระเวทหมายถึง ศาสตร์แห่งการเขียนลวดลายเพื่อสร้างกระแสพลังอำนาจ คือยันตร์รูปแบบต่างๆ เลข ยันตร์ คาถา อาคม จะเห็นว่า เขียนไว้ห่างกัน มิได้รวมกัน เพราะคำว่า ‘เลข’ ก็หมายถึงความศักดิ์สิทธิ์ได้ หรือตัวย่อที่เรียก หัวใจ (นะ มะ มะ ทะ)

เคยเล่าแล้วว่า เลข 0 เป็นเลขศักดิ์สิทธิ์

0 หมายถึงวัฏจักรของ เกิด – ตาย

0 เติมท้ายเลขใด จะมากขึ้นไม่รู้จับ

0 เครื่องหมายของ จักรวาล ที่เป็น วงกลม โลก ดาวทุกดวงกลม (ความจริง ไม่ค่อยกลมก็มี) ระบบการโคจรเป็นวงกลม (ที่มีบ้างเป็นวงรี จะเล่าภายหลัง)

0 เป็นเครื่องราง แห่งความไม่รู้จักจบสิ้น

ถ้า เขียน พินทุ ลงใน 0 เป็น   กลายเป็นเครื่องหมาย นโมพุทธยะ

และการสวดอะไรต้อง 3 ครั้ง เนื่องจากทางจิตวิทยา ก็ยอมรับแล้วว่าการย้ำคิดย้ำทำ เริ่มด้วย 3 ครั้ง

ฉนั้นเรื่อง เลข. ต้องยกยอดไปเล่า รายละเอียดอีกส่วนหนึ่งของทุกชาติ ความหมายของเลข 3.4.9 ดูจะเป็นที่รู้กันมากว่า ‘ขลัง’ อย่างไร

ส่วน ‘ยันตร์’ ความเชื่อนี้มีทั้งทาง ฮินดู จีน (เรียกฮู้) ไทย และแม้แต่ทางอียิปต์ ก็มี ทางไทยถือว่า ยันตร์แทนสายรก หรือ สายสะดือ พระพุทธเจ้า

อย่าเพิ่งหัวเราะน่า ไม่เชื่อโยมจะ ‘ใสเจีย’ (เด็กโบราณพูดกัน รู้ไหมแปลว่าอะไร) การสร้างพระสมัยก่อน จะสร้างแบบ ‘คนจริงๆ’ คือภายในองค์พระ จะมี ‘เครื่องในครบ’

พระพุทธรูป จึงมักถูกทำลายตรง อุระเบื้องซ้าย

เพื่อเอาพระพุทธรูป องค์จิ๋วภายใน เนื่องจากจะทำด้วยทองคำ

(เราจึงจะสร้าง พระพุทธรูปองค์จิ๋ว ทำด้วยทองคำ เรียก ‘หัวใจพระพุทธ’ จะเล็กจิ๋วอย่างไร ถ้าใช้กล้องส่อง ลวดลายจะประณีต งดงาม เท่าพระองค์ใหญ่ )

คำว่า ‘คาถา’ คือคำศักดิ์สิทธิ์ อย่าง โอม หรือ นโม มาจาก นะมะ คือคำสวดอย่างตั้งใจแน่วแน่ ถ้า นะมะ อ่านกลับจะเป็น มะนะ คือ ใจ

อักษร ทุกตัวจึงเป็นคำศักดิ์สิทธิ์

คำว่า ‘อาคม’ คือ คะมะ กับ อะคะมะ คะมะ คือมา เติม อะ เป็น อคม แผลง อะ เป็น อา แปลว่า ไป – มา ทุกอย่างที่เสกเป่า ที่ดีจะมา ที่เป็น อวมงคล จะไป

ฉนั้น ปลุก เสก เลข ยันตร์ จึงมีความหมาย

รู้จักเครื่องราง ของโลกไหม

‘มหายันตร์ศรีจักรา’

เครื่องรางแห่งจักรวาล

วิม-ลา