article

ธันยวาท – สาธุ – ขอบคุณค่ะ

จันทร์ 4.มีนาคม 62
.
ถ้าเปิดปฏิทินฮินดู จะเขียนว่า MAHA SHIVARATRI ฉะนั้นที่ถามว่า ทำไมล้านนาเทวาลัย. ทำพิธีคืนวันที่ 3 มีนาคม. ความจริงพิธีกรรมควรกระทำวันที่ 3. เวลาสองยามตรง อันจะย่างเข้าวันที่ 4. โดยถือกันว่า เวลา 2 ยามล่วงแล้วจะเข้าวันที่ 4.
.
เป็นเวลาที่มหาเทพ. จะย่างพระบาทสู่โลก (ตามคัมภีร์.)
หลังจากพิธี ‘ต้อนรับเทพ’ แล้ว
จะเป็นเวลาถือศีล ทำสมาธิ ตลอดคืน
ตอนเช้าตรู่ จะต้องทำพิธีอาบน้ำ สวดมนตร์
และฟังการสาธยาย เรื่องมหาเทพ ดังที่เล่าแล้ว
กับข้อสำคัญ เวลาทางจันทรคติ ไทยกับอินเดีย ไม่เท่ากัน
และทำตอน 2 ทุ่ม สะดวกกับผู้มาร่วมพิธีมากกว่า. 2 ยาม
เถอะน่า.. บูชามหาเทพแล้ว ‘อภิเษก ’ ท่านด้วยน้ำนมและอื่นๆแล้ว ถวายเครื่องบูชาครบแล้ว
ศรัทธาไม่ได้อยู่ที่ท่าน หากอยู่ที่ ‘ ใจ ’ เราต่างหาก
ศรัทธา ทำให้ปิติ สุข ในเรา. นั่นคือ สุข.บริสุทธิ์ แท้จริง.
.
แล้วถามอีกว่า..เมื่อไหร่จะบูชา มหาวิษณุ. ในปีนี้ ‘วันวิชัยทัสมิ’ คือวันที่ 8 ตุลาคม เป็นวันแห่พระแม่อุมาเทวี.ประจำปี. ทว่าวัน ‘นวราตรี’ เริ่มจากวันที่ 29. กันยายน 62 – 8 ตุลาคม 62.
หากวันที่ 12 ตุลาคม เป็นวันบูชามหาวิษณุ
ฉะนั้นทางเทวาลัย ‘น่าจะ’ จัดพิธีต่อจากนวราตรี.ได้
.
จึงขอให้เรา จัดวางวันและพิธี.ให้สมบูรณ์ก่อน แล้วจะแจ้งให้ทราบ เพราะจากเดือนตุลาคม ไม่มีวันของมหาวิษณุเลย และเดือนพฤศจิกา. จะลอยกระทง เดือนธันวา. จะปีใหม่ คงหาวันยาก
.
สำหรับวันที่3.มีนาคม ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน ทั้งที่เราจัด ‘เป็นการภายใน’ แต่ก็สนุกดีนะ
.
แต่ถ้าจัด 12 ตุลาคม ถวายมหาวิษณุ (พระนารายณ์.)
จะจัดเป็นงานใหญ่แบบศิวาราตรี. (อลังการงานสร้าง)
เตรียม ‘ชุดใหญ่ไฟกระพริบ’ ไว้ล่วงหน้าได้
คราวนี้จะได้ เซ่นสรวง และ อภิเษก มหานารายณ์
และจะทำพิธี ‘สืบชะตาใหญ่’ แบบล้านนา (จะเล่าต่อไปว่าเพราะอะไร.)
สนุกอีกนะ แต่ตอนนี้ ถ้าไปงานที่น่าน วันที่ 14 มีนา. ไม่ได้
คอยดูเฟส. และ ที.วี. จ้ะ จะบอกข่าวต่อไป พบกันที่น่านนะ
.
เรา/.
उมยันติ่