Your address will show here +12 34 56 78
Uncategorized

ศิวะลึงค์

April 5, 2024

ศิวะลึงค์การเล่าเรื่องตอนนี้จะต้องกล่าวก่อนว่า มาจากคัมภีร์ของ ไศวนิกาย (อ่าน ไศ-วะ ไม่ใช่ ไศว เหมือน ไศล อ่านว่า ไศ-ละ แปลว่า ภูเขา ไม่ใช่ ไศล-ศะไหล)...

Uncategorized

วันเป็ง เดือน 12

December 26, 2022

เขียนแบบล้านนา หากคนไทยโบราณก็จะออกเสียง ‘วันเพ็ง’ คล้ายๆ กัน ทางเทวาลัยเคยทำพิธี ‘ลอยกระทง’ ที่…คูเมืองหน้าเทวาลัย̷...

Uncategorized

กฤษณมูรติ แห่งการเข้าใจชีวิต

December 25, 2022

“กฤษณมูรติ. แห่งการเข้าใจชีวิตฯ” แปลโดย คุณโสรีช์ โพธิแก้ว.วันนี้อยากให้หลายๆ คนลองอ่านจะ ‘เข้าใจชีวิต’ ความขัดข้องใจ ปัญหา และอุปสรรคหลายอย่าง ‘โดยถ่...

Uncategorized

24 ตุลาคม 2565 วันดีวาลี (Diwali) หรือ ทีปาวลี พิธีไหว้พระแม่ลักษมี ณ ล้านนาเทวาลัย

December 25, 2022

วันดีวาลี (Diwali) หรือ ทีปาวลี พิธีไหว้พระแม่ลักษมี ณ ล้านนาเทวาลัยจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ดคุณยายท่านเคยกล่าวถึง...

Uncategorized

24 ตุลาคม 2565 วันดีวาลี (Diwali) หรือ ทีปาวลี พิธีไหว้พระแม่ลักษมี ณ ล้านนาเทวาลัย

December 25, 2022

วันดีวาลี (Diwali) หรือ ทีปาวลี พิธีไหว้พระแม่ลักษมี ณ ล้านนาเทวาลัยจัดขึ้นในวันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือนสิบเอ็ดคุณยายท่านเคยกล่าวถึง...