Your address will show here +12 34 56 78
article“กฤษณมูรติแห่งการเข้าใจชีวิต” แปลโดย คุณโสรีช์ โพธิแก้ว
.
วันนี้อยากให้หลายๆ คนลองอ่านจะ ‘เข้าใจชีวิต’ ความขัดข้องใจ ปัญหา และอุปสรรคหลายอย่าง ‘โดยถ่องแท้’
จะยกคำถามในหนังสือมาสักข้อ
.
..เหตุใดความปรารถนาของเราจึงไม่เป็นจริง เหตุใดจึงมีอุปสรรคมากมายที่ขัดขว้างเรา ไม่ให้ได้ทำ ในสิ่งที่ปรารถนาให้สมบูรณ์ ..
คำตอบของท่านกฤษณมูรติ จะยกย่อมาสั้นๆ เพราะใครปรารถนาจะรู้จริง จะต้องอ่านทั้งเล่ม 369หน้า จึงสมบูรณ์ ก็ทำไมจะอ่าน เพราะขณะนี้ผู้อ่านข้อความนี้ ก็คงมีปัญหา และอุปสรรคในใจมิใช่หรือ 
.
ทุกข์อยู่ที่ท่าน เกิดด้วยท่าน มิได้มาจากที่อื่นเลย ท่านกฤษณมูรติ กล่าวว่า .. ถ้าต้องการให้ความปรารถนาของตัวเองสมบูรณ์ ต้องใส่ใจในการกระทำนั้นโดยไม่หวังผลจึงจะพึงได้กัน ไม่หวังให้ความปรารถนานั้น ตอบสนองความต้องการของตน ท่านจะไม่มีความกลัวว่า อุปสรรคจะเกิดหรือไม่เกิด หรือมีสิ่งกีดขวาง  จะทำความปรารถนาให้สมบูรณ์ โดยไม่หวังผล 
.
ภาวะที่ตนเองเป็น จะแตกต่างกับภาวะที่ตนเองอยากเป็น ในภาวะที่ ‘อยากเป็น.’ จะพบเมฆหมอกแห่งความกังวลใจอยู่เสมอ ความ ‘ไม่เต็ม’ จะเกิดขึ้น เพราะ ‘ความอยาก’ ของเราไม่เคยเต็ม ความต้องการ จะมีมากกว่าความมีอยู่ ผู้ใดมีความอิสระ จากความปรารถนาที่จะได้ การเป็นตนเองแท้ๆ จะเกิดขึ้น
.
จงมองดูว่า มันจะเป็นอย่างที่มันเป็น ‘ตถาคตา’ มันจะเป็นภาวะเหนือกาลเวลา มันจะไม่คิดถึง‘การเติมเต็มให้ตัวเอง’ เพราะ..ในที่สุด มันจะเติมเต็มให้ตัวเอง ความว่างมีอยู่ และเป็นอยู่ ในทุกสรรพสิ่ง ถ้าอธิบายละเอียด ลองอ่าน ‘ปรัชญาปารมิตา’
.
..ตัวเรา โลก ความคิด ความเชื่อ มี ‘ความว่าง’ ที่อาศัยสิ่งอื่นมาประกอบเป็นตัวตน และ สรรพสิ่ง เปลี่ยนแปลงเสมอ..
..เช่นกัน ลองหยุดคิด..วันวานเหมือนวันนี้หรือ วันนี้ ไม่มีเพราะพรุ่งนี้จะเปลี่ยน อดีต ปัจจุบัน อนาคต จริงหรือ ?
.
เรา/.
उมยันติ่ .

0
เขียนแบบล้านนา หากคนไทยโบราณก็จะออกเสียง ‘วันเพ็ง’ คล้ายๆ กัน
ทางเทวาลัยเคยทำพิธี ‘ลอยกระทง’ ที่…คูเมืองหน้าเทวาลัย…เพราะผังการสร้างเทวาลัย จะเป็นเมืองน้อยๆ มีค่ายคู ประตูหอรบ ชั้นนอกและชั้นใน บางคนว่าคล้าย เอโดะ ของญี่ปุ่น
.
เอาเป็นว่า ใครไปเทวาลัย จะได้ลอยกระทง ‘พิษฐาน’ ในคูเมืองหน้าเทวาลัย (คนโบราณ เรียก พิษฐาน มากกว่า อธิษฐาน) ฉนั้นจะได้อานิสงส์
.
1. ลอยกระทง รำลึกถึงพระคุณ ดิน น้ำ ลม ไฟ
2. ถวายแทบเบื้องพระบาทพระพุทธองค์ ณ ริมน้ำ อโนมานที
3. ถวายเทวะทุกพระองค์ในเทวาลัย
4. การลอยใน คูเมือง เป็นการถวายบรมกษัตริย์ และได้อานิสงส์เป็นอำนาจ ที่เชียงใหม่ก็ลอยในคูเมือง ถ้ากรุงเทพฯ จะผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านพระบรมมหาราชวงศ์ คือ .. สมมติว่า กระทงของเราลอยตลอดรอดฝั่งไปนะ..
.
ฉนั้นการลอยกระทง วันเพ็ง อันเป็นเดือน 12 ทางจันทร์คติ ถือว่าเป็นเพ็งสุดท้ายของปี และวันพระสารีบุตร (อุปติสสะ) นิพพาน พระโมคคัลลา = คาจิตะ
.
พิษฐานเอย สองมือประคองกระทง บุษบาบานชื่น
ขอให้ชีวิตเพิ่มสุข ความทุกข์ลอยตามน้ำ
ขอให้ภัยพาล เหมือนเผาเป็นควันไฟ
กระทงเอ๋ยจงลอยไป ปีหน้าพบกันใหม่นะเจ้าเอย/.
 
 
0