article

หายนะ – วัฒนะ

ตื่น – รู้.

ทีแรกคิดว่าจะเขียน ‘เตือนสติ’ หากพอเขียนๆไปเราจึง  ‘รู้’ ว่า คนตื่นแต่ไม่รู้ มีมาก เพราะ คนเรา ดื่มน้ำเป็นประจำ อาบน้ำ ทุกวัน หากไม่เคย รู้คุณค่าของน้ำ และ ไม่รู้แม้แต่ว่า

ในตัวเองมี พลัง ที่จะนำมาใช้ได้

คอยแต่ พลังศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งอื่น

ไม่เคยรู้ว่า พลังศักดิ์สิทธิ์ ตัวเองก็มี

แต่ใช้ไม่เป็น และไม่รู้

เขียน ‘เตือนสติ’ มาหลายเล่ม ‘ธรรมะอยู่ภายใน ไม่ต้องหาจากภายนอก’ และตอนนี้รู้ว่า หลายคนไม่รู้ว่า ‘ตนมีกำลังภายใน’ ตนมีอำนาจจิต รอให้นำออกมาใช้

            มนุษย์ทุกคน มีพลังหลายอย่างที่ภายนอกไม่มี

            เราใช้ นวัตกรรม ภายนอก

            จนไม่เคยมอง อำนาจของมนุษย์

            อำนาจนั้นสร้างพลังสัมพันธ์ และสัมพันธ์ได้

            (สัมพันธ์ = เกี่ยวดอง สัมพัทธ์ = ทางวิทยาศาสตร์ คือ Relation ข้องเกี่ยวอย่างแนบแน่น)

ถ้าลองหาหนังสือของ อาจารย์ ไชย ณ พล. มาอ่าน จะพบว่า ในตัวมนุษย์จะพบว่า เรามี….

พลังแสง เช่นแสง ออร่า ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่ง…จิตนี้ปภัสสร..

พลังเสียง ที่พูด..พูด ทั้งที่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ (ใส่หน้ากากเลย จะได้พูดน้อยลง.)

พลังไฟฟ้า ก็การเคลื่อนที่ของเลือด การสื่อสารระหว่างเซลล์

พลังแม่เหล็ก มีจริงซิน่า จะไม่สงสัยบ้างหรือ ทำไม ‘บางคน’ ดึงดูด หรือ ผลัก ออกได้

พลังอะตอม อาหารที่กินเข้าไป จะย่อยสลายในระดับอะตอมไง

พลังความร้อน ตอนนี้เกิน 37.5 องศา ได้ไหม

พลังลม – พลังน้ำ จะค่อยๆแยกอำนาจให้ ‘พอรู้’ นะ

อาจารย์. ยังบอกว่า พลังลาวา. ก็มี. ตอนเป็นฝี เป็น สิว ไง ภูเขาไฟในตัวผุดขึ้นมา.

            พลังเหล่านี้ รวมเป็น พลังงาน ศักย์ และพลังงานจลน์

พลังงานใดจะสร้างสรรค์ มากที่สุด

มนุษย์..ไม่รู้จักพลังของตน

และ ไม่รู้วิธีใช้พลังของตน (ต้านโรคยังได้)

อ่านไปเรื่อยๆ แล้วจะรู้เอง

วิม-ลา.