article

พลังแห่งเมล็ดรุทร

คำว่า ‘รุทร’ เป็นพระนามมหาศิวะ ตามสันสกฤต แปลว่า อปราชิต แปลว่า ไม่เคยแพ้ ก็ได้ หรือร้องเสียงดัง ก็ได้ เพราะ ‘ว่ากันว่า’ ตามเคยเนื่องจากตอนท่านกำเนิด ใครรู้บ้างล่ะ คำว่าเสียงดัง คือร้องเสียงดัง

เราว่า ‘น่าจะ’ เสียงดังแบบระเบิดจะถูกต้องกว่า

เพราะทางคัมภีร์ว่า ท่านเป็น..เสาเพลิง..

จึงน่าจะเป็นการระเบิดของ Big – Bang

เพราะ ศิวะ แปลว่า รุ่งเรือง อีกก็ได้

กับอีกคำแปลคือ ‘หลักผูกโค.’ ก็น่าจะเป็นหลักผูกพระนนทิแหละ พระนนทินั้นเป็นวัว คือเทพที่แปลงร่างเป็นวัว พาหนะของพระศิวะ ถ้าพิจารณาจะพบว่า

โลกกำเนิดใน ราศี พฤษภ คือ วัว ไง

พระศิวะน่าจะกำเนิดพร้อมโลก ในราศีพฤษภ จึงทรงวัว

          อย่าถามว่า..รู้ได้ไง..ก็ตามคัมภีร์ กับ ‘เขาเล่าว่า’ นี่แหละ อย่าซักให้กวนมะโหจะเลิกเล่าเหมือน WICCI

          เอาเป็นว่า ท่านเป็นมหาเทพที่ทรงอำนาจรุ่งเรืองที่สุด ฉะนั้นจึงเป็นที่ศรัทธา เลื่อมใส

ถ้าประคำสวมคอ จะใช้ 108 หรือ 111.เม็ด

ถ้าสร้อยข้อมือ 11.เม็ด

ถ้าตุ้มหูข้างละ 6 เม็ด

หรือจะสวม ‘ครบเครื่อง’ ก็มิว่ากระไร

ควรใช้ 3 นิ้ว (ยกเว้นนิ้วก้อยกับหัวแม่มือ ระวังล่ะ)

แตะขี้เถ้า ทาหน้าผาก แล้วคอยชี้แจงกับตำรวจว่า เป็นเครื่องหมายพระศิวะจ้ะ

คนที่นับถือพระศิวะ ควรท่องคาถาบทนี้ด้วย ‘โอม นมัช ศิวายะ’ ตำรวจจะได้เข้าใจนะ เม็ดหรือเมล็ดรุทร จึงศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจเหนือธรรมชาติมีปาฏิหาริย์ จะสามารถสร้างสิ่งที่อยู่เหนือเงื่อนไข และความเข้าใจของมนุษย์ได้ ลายของเมล็ดรุทร จำนวนพระพักตร์ต่างกัน (ถ้าดูเป็น)

 

หน้าเดียว หมายถึง พระศิวะ มีอำนาจทางปัญญา ความสำเร็จ

สองหน้า หมายถึงพระศิวะ และพระอุมา เรียกว่า อรรธนารีศวร มีอำนาจปรับสมดุลของกายและใจ มีเสน่ห์

สามหน้า พระตรีมูรติ คืออำนาจของพระศิวะ พระนารายณ์ พระพรหม รวมกัน จึงมีพลังครอบคลุมปรากฏการณ์ในทุกสรรพสิ่ง

สี่หน้า หมายถึง พระพรหม มีอำนาจ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ห้าหน้า หมายถึง พระศิวะ ในแง่ สร้างปาฏิหาริย์ในชีวิตประจำวันของคนสวม (ใครชอบสร้างปาฏิหาริย์ ไปซื้อซะ เสกปุบหายปับเลย ก็ทรัพย์ไง)  รออ่านต่อนะ ไม่อยากอ่าน ไม่อยากมีปาฏิหาริย์ และปาฏิคูณก็ไม่ต้องรอ

วิม-ลา