Your address will show here +12 34 56 78
พิธีกรรม

ภาพงานพิธี ศิวาราตรี เสาร์ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ภาพงานพิธี ศิวาราตรี คืนวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ล้านนาเทวาลัย จังหวัดเชียงใหม่ .
พิธีกรรมถวายแด่องค์มหาเทพศิวะได้เริ่มขึ้นตามลำดับนี้
1. ฤกษ์งามยามดี ลั่นกลองมังคละ เทวไภรินอุ่นเวียง
2. ตามประทีปบูชาตุริยศิลป์
3. ขึ้นท้าวทั้ง 4 ปลูกมงคล
4. ขบวนอัญเชิญเสด็จ 3 เทพนรีศรีล้านนา
5. ขบวนเชิญเครื่องแกล้มเลี้ยง
6. ขบวนเชิญเทียนทิพย์บูชาเทพ
7. ถวายการแสดงเฉพาะพระพักตร์
8. พิธีเฉลิมมงคลสิริขวัญ

โดยงานพิธีครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล เป็นประธานในงาน พร้อมด้วยเจ้าหญิงแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ และคุณพนิดา ชอบวณิชชา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติท่านอื่นๆ ได้มาร่วมจุดประทีปและนำถวายสักการะ . ทางล้านนาเทวาลัย ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เดินทางมาร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้ สำหรับท่านใดที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงาน ท่านสามารถมาเยี่ยมชมล้านนาเทวาลัย เปิดบริการทุกวันเวลา 09.00 - 17.00 น.