Your address will show here +12 34 56 78
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ทางล้านนาเทวาลลัยได้จัดพิธีศิวาราตรี เป็นการภายใน มีแขกเฉพาะคนกันเองเท่านั้น งานนี้ จัดขึ้นเพื่อถวายแด่มหาศิวะ ทางคุณยอดเป็นตัวแทนคุณยายทมยัตี เป็นผู้อัญเชิญมหาศิวะเสด็จลงบนแท่นเพื่อสรงน้ำพระองค์พร้อมถวายเครื่องแกล้มเลี้ยง พร้อมทั้งปลุกเสกเครื่องรางโดยเฉพาะผ้ายันต์ ที่นำมามอบให้แก่แขกในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
0