Your address will show here +12 34 56 78
news
ในวันที่ 8 กันยายน 2561 ถือเป็นวันแรกแห่งสัปดาห์การไหว้บูชาพระพิฆเณศ ในพิธีจตุรถิ วันนี้ช่วงเช้า คุณยายท่านได้ออกมาเป็นประธาน นำแขกได้แก่ คณะของคุณ พิมพ์จ๋า ยอดบัวงาม และคุณ พัชรี ฮกเจริญ ไหว้ขอพรต่อองค์พระพิฆเณศ ปางใหญ่ ณ ล้านนาเทวาลัย ด้วยตัวของท่านเอง พร้อมกับเจิม “ดิลก” ให้กับผู้มาร่วมงาม เพื่อความเป็นสิริมงคล 
.
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมพิธี 
สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่
ทางข้อความ คลิก m.me/lannadevalai
หรือ Line ID : @lannadevalai (พิมพ์มี @ ด้วยค่ะ)
โทร. 082-589-8575
.
ทุกวันเสาร์ หากท่านมาเยี่ยมเยือนเรา มีบริการรถ Food truck จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ บริเวณด้านหน้าของล้านนาเทวาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อทุกท่านค่ะ0