article

ปกิณกะ 2.

        ตามคัมภีร์ ปุราณวิษณุ. จารึกว่า พระพรหมทรงสร้างพระจันทร์. ขึ้นมา (ต่อไปค่อยเล่ารายละเอียดว่าพระพรหม. มีกี่องค์) พระจันทร์จะเป็นเทพเจ้าของดวงดาว และโสม สมุนไพรทั้งหมด ทางไทยเวลาปลูกว่านเก็บสมุนไพรจะมีฤกษ์ทางจันทร์คติเช่นกัน. (ส่วนใหญ่เก็บกลางคืน สองยาม และเช้ามืด ราก ต้น ดอก ใบ เก็บคนละเวลา)

            การบวงสรวงของนักพรต จึงมักใช้ 15 วัน ตามระยะเวลาของพระจันทร์ 12 เดือน แห่ง จันทรคติ มีเพียง 354 วันแห่งสุริยคติ ดังนั้นจึงเกิด อทิกมาส ขึ้นนอกเหนือจากเดือนเหล่านี้อีก ทุกๆ 30 เดือนจันทรคติ (เพราะ 1 เดือนทางจันทรคติเท่ากับ 29.5. วันทาง สุริยคติ)

            เดือน อธิกวาร. จะเกิดขึ้นเสมอภายหลังเดือน อัษฐะ (ทางไทย คือ อาสาฬหะ) หรือเดือน ศรวัน. (ทางไทยคือ สาวนะ) ทางไทยจะได้ยิน คุณยายเรียก เดือน 8 สองแปด

ทางฮินดู จะเรียก ทวิติยะ อัษฐะ

หรือ      ทวิติยะ    ศรวัน. (ศะ–ระ–วัน.)

         วันปีใหม่ในลัทธิฮินดู อยู่ในเดือน ไชตร หรือ ไจตร. หรือเดือนห้า ซึ่งทางไทยเรา (ให้แบบอย่างจากพม่า นับสงกรานต์ คือพระอาทิตย์ขึ้นจุดสูงสุดในราศี เมษเดิมเรานับเดือน อ้าย …ยี่ ฯลฯ.)

                                                ชื่อเดือนทางฮินดู – ไทย.

เดือน ไชตร (ใจตระ)   CHAITRA          จิตรา.      5        อยู่ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน.

เดือน วิสาขะ           VISAKHA.      วิสาขะ      6      อยู่ระหว่างเดือน เมษายน – พฤษภาคม

เดือน ชเยษฐะ          JYASHTHA.     เชษฐา      7       อยู่ระหว่างเดือน พฤษภา – มิถุนายน.

เดือน อัษฐะ             ASHTHA.            อาสาฬหะ 8      อยู่ระหว่างเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม.

เดือน ศรวัน          SHARAVANA   สาวนะ      9       อยู่ระหว่างเดือน กรกฎาคม- สิงหาคม.

เดือน ภัทรปัท        BHARPADA     โปฐปทา 10       อยู่ระหว่างเดือน สิงหาคม – กันยายน.

เดือน อัศวิน            ASHAVINA.      อัศวินี      11      อยู่ระหว่างเดือน กันยายน- ตุลาคม.

เดือน กรรติ          KARRATIKA.         กฤตติกา 12.       อยู่ระหว่างเดือน ตุลาคม- พฤศจิกายน.

เดือน มาร์คศรีสะ MARGASHIRASA. มฤคศิระ อ้าย (1) อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม.

เดือน ปุสะ          PAUSA.                 ปุษยะ    ยี่    (2.) อยู่ระหว่างเดือน ธันวาคม- มกราคม.

เดือน มาฆะ           MARGHA.             มาฆะ   สาม        อยู่ระหว่างเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์

เดือน ไภคุณ        PHAL GUNA.          ผัคคคุณ  สี่          อยู่ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม.

ชื่อเดือนแบบไทยๆ เราลืมกันหมดแล้ว ไปเรียกตามฝรั่ง  ฉะนั้นจึงเขียนไว้ให้ ‘พอรู้ไว้บ้าง.’ แต่ที่ว่า ไทย. ก็เลียนแบบฮินดูอีก เพราะไทยนับถือเทพแบบฮินดู ที่เข้ามาก่อนพุทธ.

                                    แต่เทพของไทยก็มี

หากพอเทพฮินดูเข้ามาเลยปนกันหมด (มั่ว)

ตอนเล่าถึงเทพ จะแยกให้พอรู้

ตอนนี้เรายังมี เซนต์วาเลนไทน์ สารพัด เซนต์ เข้ามาได้หน้าตาเฉย

แล้วก็มี ฮก ลกซิ่ว เจ้าแม่กวนอิม เจ้าแม่ทับทิม โดยไม่แปลกเลย.

สาธุ – เจริญพร